Naslovna

U današnje vreme, deca (mlađa i starija) većinu svog slobodnog vremena provode za računarom ,televizorom,držeći mobilni telefon ili tablet u rukama. Ne bi trebalo posebno naglašavati šta tu sve strada, pre svega kičma i koštano zglobni sistem. Nepravilna ishrana kod dece i nedostatak vremena kod roditelja uslovljen stilom života i životnim okolnostima dodatno pogoršavaju i ovako lošu zdravstvenu sliku  .

Škola plivanja
Škola plivanja

Osim toga, fizička aktivnost je jedno, a dugotrajno sedenje nešto sasvim drugo i veoma štetno, pa se postavlja pitanje kako da podstaknemo našu decu da plivaju i pravilno se hrane?

Škola plivanja
Škola plivanja
Škola plivanja Tašmajdan Vračar
Škola plivanja Tašmajdan Vračar

Škola plivanja

Škola plivanja Tašmajdan Vračar
Škola plivanja Tašmajdan Vračar
Škola plivanja Tašmajdan Vračar
Škola plivanja Tašmajdan Vračar

Zašto plivati? Plivanje čini da deca i mladi postanu okretni i spretni, dok neaktivnost znači tromost, sporost i u krajnjem slučaju bolest. Mnogo je bolje da odmah usmerimo mališane na treniranje, nego da kasnije ispravljamo nedostatke koji su nastali usled nezdravog načina života kada nastupi faza rasta. Prevencija je ključna, tj. treba početi na vreme kada su deca zdrava a ne čekati da se pojave zdravstveni problem. Nažalost, usled loše materijalne situacije i sveopšte komercijalizacije sporta, mnogi roditelji nisu u mogućnosti da plaćaju preskupe članarine . Zbog navedenog “Srpski plivački klub – Nacionalna škola plivanja” pokušava da omogući svakom detetu i mladom čoveku da se bavi plivačkim sportom.

Možda vaše dete neće samo zatražiti da ga upišete na neki sport, i zbog toga je potrebno da date motivišete. Deca danas imaju izvesni početni otpor prema fizičkoj aktivnosti a to je uslovljeno upravo dugotrajnim sedenjem i fizičkom neaktivnošću. Zato je zadatak svakog roditelja da ohrabri dete i bude uporan i istrajan u dovođenju deteta na trening a ne da u startu “naseda” na priču deteta da mu se sport i fizička aktivnost ne svidja.

Ispričajte deci da sedenje vodi ka tome da će imati krivu kičmu kada postane mladić/devojka, da ako je neko nespretan može biti predmet šale u društvu, te da se ljudi sa nepravilnim držanjem procenjuju kao nesigurni u sebe i apatični.

 

Sve ovo, uz prvi čas plivanja na kome će se dete lepo razigrati, trebalo bi da bude dovoljno da mališan zavoli plivački sport i samo plivanje, umesto statičnog, pasivnog i nezdravog načina života.